Half & Half

Hana Kimi Remake 2011 Cast Revealed

Atsuko Maeda as Ashiya Mizuki

Aoi Nakamura as Sano Izumi

Shohei Miura as Nakatsu Shuichi

Other Cast Include:

RENN KIRIYAMA

Hidenori Tokuyama, Yuki Sato, Shintaro Yamada, Shotaro Kotani, Kazuhiro Okazaki, Kazuma Kawahara, Goro Kurihara, Ozora Takami, Kodai Asaka, Shige Kasai, Ryosuke Yamamoto, Yukito Nishii, Tomo Yanagishita, Katsuhiro Suzuki, Ryu Ando, Kusuto Miyajima, Shota Matsushima, Shotaro Mamiya, Tomoki Okayama, Sonde Kanai, Taiko Katoono, Shinnosuke Mitsushima, Arata Horii, and Gouki Maeda

Looks like Shotaro is gonna be Nanpa-sempai… I’m okay with this…

 
Page 1 of 1
Theme by maggie. Runs on Tumblr.